Socialdemokraterna i Mölndal kräver ett stopp för utvisningarna till Afghanistan.

Styrelsen för Socialdemokraterna i Mölndal har antagit följande uttalande:

Att utvisa unga till Afghanistan måste upphöra! Afghanistan är inget säkert land. Vi kan tvista huruvida ungdomarna är 18 år eller inte, men alla som känner en tonåring vet att det inte sker mirakel på natten mot 18 år. De är fortfarande unga som behöver råd och stöd. En del av dem som utvisas nu har dessutom ingen relation till landet det utvisas till, en del kan inte ens språket.
De har redan gjort det de trodde var sitt livs farligaste resa. Nu tvingas de göra en som är ännu farligare. Vi är frustrerade och arga.

Detta är ungdomar med drömmar och förhoppningar, precis som alla andra ungdomar – de är någons bror, någons barn, någons barnbarn, någons vän. Dessutom kan de erbjuda oss så mycket. Detta är slöseri, men framförallt ett svek.

Socialdemokraterna i Mölndal vill att utvisningarna till Afghanistan stoppas omedelbart!

Pernilla Övermark
Ordförande, Socialdemokraterna Mölndal

facebook Twitter Email