Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Tomas och P automaten

Parkeringen i nya gallerian blir digital!

I den nya gallerian som öppnar under 2018 i Mölndals innerstad så kommer det att vara digital registrering för de över 1200 parkeringsplatserna som det byggs för. Där kommer de första två timmarna att vara gratis. Även i SCA huset där vi tagit fram en speciell app kommer det att vara digital registrering. De allra…

Läs mer
Rasha Riad Sandén

Gå en medlemsutbildning!

Rasha Riad Sandén och Jan-Erik Lindström är studieorganisatörer i Mölndals Arbetarekommun. Rasha är mycket positiv till att partiet nu tagit fram studiematerialet på arabiska.

Studiematerialet och studiehandledningen till medlemsutbildning steg 1 och steg 2 på arabiska nu är reviderat och kvalitetssäkrat och ligger på studieportalen. Du hittar det här: Studiematerial på Arabiska Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag. Utbildningarna ska…

Läs mer
Mölndal på väg mot Fairtrade City

Mölndal på väg mot Fairtrade City!

Nu har Majoritet Mölndal i kommunfullmäktige beslutat att Mölndal stad ska ansöka om att bli diplomerade som Fairtrade City. Diplomeringen riktas till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

För att kunna ansöka behövs en tydlig och mätbar politisk målsättning för stadens konsumtion av rättvist handlade produkter. Staden behöver också utse en samordnare och göra en inventering av hotell, restauranger, caféer och liknande som säljer Fairtrade-märkta produkter. För flera produkter ställer stadens organisation redan idag krav på Fairtrade eller liknande. Det rör sig bland…

Läs mer
facebook Twitter Email