Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Se till att ingen kan köpa sig före i vården!

Idag låter vissa privata vårdbolag patienter som har en privat sjukvårdsförsäkring gå före patienter vars vård finansieras av skatten. Det är djupt orättvist där vi Socialdemokrater bestämt hävdar att det strider mot vård efter behov. Personer med mindre behov kan gå före patienter med större behov av en enda anledning – att de har en…

Läs mer

Mölndal kan bättre!

Socialdemokraterna i Mölndals valmanifest 2022 - 2026

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal, alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Oavsett vem du är som person eller vilken bakgrund du har ska du ha lika möjligheter att lyckas i livet. Du ska kunna känna dig trygg…

Läs mer

Sänkta föreningsbidrag rimmar inte med en framgångskommun!

Mölndal har alltid varit en stad som värnat föreningslivet. Vi har sett våra föreningar som en stolthet. Inte som en börda! Jag har, under lång tid, personligen och på nära håll sett vad föreningslivet bidragit med. Våra ideellt arbetande ledare kämpar och sliter för att våra barn och unga ska få möjlighet till en god…

Läs mer
facebook Twitter Email