Avveckla plasten i alla stadens kök!

I Mölndals Stads miljömål har man slagit fast att varor och kemiska produkter ska ersättas med bättre alternativ och att till år 2022 ska förekomsten av farliga ämnen i barns vardag minimeras.

Kåre WidenqvistKåre Widenqvist (S) i Miljönämnden tycker att Mölndal ska följa Borås Stads exempel att nu helt avveckla plasten i alla kommunala kök, från förskola till äldreomsorg. Man föreslår i en ny upphandling att plasttillverkade tallrikar, bestick, slevar och tillbringare fasas ut och ersätts av produkter gjorda av glas, porslin och metall.

Man stödjer sig på att plaster kan vara hormonstörande och att plastkemikaliernas negativa påverkan på människokroppen.

facebook Twitter Email