Visar alla poster med taggen:Kåre Widenqvist

När får vi ett hållbart byggande i Mölndal?

Enligt Boverket står bygg-och fastighetssektorn för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. De inhemska utsläppen av växthusgaser inom sektorn var ca 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, vilket motsvarar ca 18 procent av Sveriges totala inhemska utsläpp. Regeringen har därför slagit fast att man vill öka byggandet av flerfamiljsbostäder i trä enligt Januariöverenskommelsen, för att…

Läs mer

Avveckla plasten i alla stadens kök!

I Mölndals Stads miljömål har man slagit fast att varor och kemiska produkter ska ersättas med bättre alternativ och att till år 2022 ska förekomsten av farliga ämnen i barns vardag minimeras.

Kåre Widenqvist (S) i Miljönämnden tycker att Mölndal ska följa Borås Stads exempel att nu helt avveckla plasten i alla kommunala kök, från förskola till äldreomsorg. Man föreslår i en ny upphandling att plasttillverkade tallrikar, bestick, slevar och tillbringare fasas ut och ersätts av produkter gjorda av glas, porslin och metall. Man stödjer sig på…

Läs mer
Kåre Widenqvist

Städa upp vid spårvagnshållplatserna!

Kåre Widenqvist, S ledamot i Miljönämnden i Mölndal, anser att man behöver se över avtalet med Göteborgs trafikkontor för att förbättra städningen vid spårvagnshållplatserna.

Varje gång när jag kommer till spårvagnshållplatsen i Mölndal, ligger det säkert hundratals av cigarettfimpar slängda på marken, trots att det finns askkoppar utplacerade som rökarna kan använda. Så här ser det ut år efter år utan att det görs något åt problemet. Cirka en miljard fimpar slängs på våra gator och torg i Sverige…

Läs mer
facebook Twitter Email