När får vi ett hållbart byggande i Mölndal?

Enligt Boverket står bygg-och fastighetssektorn för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. De inhemska utsläppen av växthusgaser inom sektorn var ca 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, vilket motsvarar ca 18 procent av Sveriges totala inhemska utsläpp.

Regeringen har därför slagit fast att man vill öka byggandet av flerfamiljsbostäder i trä enligt Januariöverenskommelsen, för att minska klimatpåverkan inom bygg-och fastighetssektorn. Idag byggs det allt fler fastigheter i trä, även höghus i Sverige. Det går snabbare, är mer miljövänligt då koldioxidutsläppen minskar och det är billigare. Väggar och bjälklag kan byggas och sättas ihop till större delar på fabriksgolvet. På byggplatsen sätts elementen snabbt ihop till ett hus. Att bygga i trä skapar även jobb i glesbygd där skogen finns och efterfrågan på denna typ av arbete är stor hos industrierna. Industriellt byggande i trä innebär en smart, rationell och kvalitetssäker byggproduktion. Av alla flerbostadshus som byggs idag i Sverige byggs bara ca tio procent av trä. Tyvärr har byggbranschen idag ett statiskt arbetssätt och en föråldrad syn på material, enligt Johan Fröbel på Svenskt trä.

Ett hus har ett långt liv och det kan delas in i tre faser: i första fasen byggs huset, i andra fasen används huset och i tredje rivs huset. För att bygga hållbart måste huset stå kvar länge. Det ska också orsaka så liten klimatpåverkan som möjligt i alla de tre faserna i sitt liv. Ett hus i trä binder koldioxid och minskar användningen av koldioxid jämfört med stål och betong.

Redan år 1994 började man i Växjö att använda trämaterial för trästommar i bostadshus och sedan år 2005 jobbat aktivt med att öka andelen trä i byggandet. Man har producerat hundratals trähus i staden och fler nya projekt planeras. År 2013 antog man också i Växjö kommunfullmäktige en träbyggnadsstrategi och man är nu en ledande träregion i Europa. När får vi se våra första nya trähus här i Mölndal?

Kåre Widenqvist
Ledamot i Miljönämnden, Mölndal

facebook Twitter Email