Kåre Widenqvist

Städa upp vid spårvagnshållplatserna!

Kåre Widenqvist, S ledamot i Miljönämnden i Mölndal, anser att man behöver se över avtalet med Göteborgs trafikkontor för att förbättra städningen vid spårvagnshållplatserna.

Varje gång när jag kommer till spårvagnshållplatsen i Mölndal, ligger det säkert hundratals av cigarettfimpar slängda på marken, trots att det finns askkoppar utplacerade som rökarna kan använda. Så här ser det ut år efter år utan att det görs något åt problemet.
Cirka en miljard fimpar slängs på våra gator och torg i Sverige varje år. Ungefär 80 % av allt skräp i våra stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter som fimpar, cellofanpapper, cigarettpaket, snusdosor och snuspåsar.

Varför skräpar vi då ner?
Vi gör som andra gör. Om en plats redan är nedskräpad är det lättare att själv göra likadant. Men skräp kostar och skräp skadar, nedskräpningen har långtgående konsekvenser. Skräp leder till otrygghet och leder även till mer skräp, klotter och skadegörelse. Skräp skadar djur och natur och nedskräpningen kostar samhället stora summor. Bara 16 % av Sveriges kommuner har aktuella beräkningar vad nedskräpningen verkligen kostar.

Därför tycker  jag att avtalet med Göteborgs Stads trafikkontor ses över, så att man städar mer av spårområdet än en meter från hållplatsen som man gör idag. Att vi slipper mer av fimpar, skräp och sönderslagna spårvagnskurer i framtiden i Mölndal.

Kåre Widenqvist
S-ledamot i Miljönämnden i Mölndal

facebook Twitter Email