Kritor

Barngruppernas storlek är på väg att minska

Patrik Karlsson, ordförande i Skolnämnden svarar "Utmattad förskollärare" på en insändare i Mölndals-Posten om barngruppernas storlek i förskolan.

Sen Majoritet Mölndal tillträdde så har resurserna till förskolan ökat och barngruppernas storlek är på väg att minska. Men det går långsamt och jag förstår att det är svårt att då märka skillnad ute i verksamheten. Trots det så visar en färsk undersökning att vårdnadshavare med barn i Mölndals förskolor värderar verksamheten högre än GR-snittet. (Göteborgsregionens 13 kommuner). Det tycker jag är glädjande och jag vet att det till stor del beror på att ni förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare gör ett fantastiskt jobb.

Det är riktigt att vi utlovat mer resurser till förskola och skola. Något som också nu successivt genomförs. Jag är medveten om att det måste till ytterligare förstärkningar för att skillnaden ska bli tydligare ute i verksamheten. Men jag vill också framhålla att förbättrad arbetsmiljö, och minskade sjuktal, även hänger ihop med så mycket mer. Ledarskapet är en viktig pusselbit. Att vi kan kompetensutveckla våra förskolechefer och rektorer är en viktigt faktor för förbättrad arbetsmiljö. Givetvis i kombination med ökade resurser.

Jag har följt den här debatten sedan början av 90-talet. Jag konstaterar att den, precis som du själv skriver, är konstant. Således tror jag att det måste till gemensamma ansträngningar för förändring och förbättring, och i det arbetet är ökade resurser en del.

Jag för gärna en diskussion på plats, i möte med dig och personalen ute på förskolan. Dialog är en viktig del i möjligheten för mig som politiker att förändra och hitta i verktygslådan. Du hittar mig via mail eller telefon på stadens hemsida. Jag hoppas vi ses!

Patrik Karlsson (S)

facebook Twitter Email