Mölndal på väg mot Fairtrade City

Mölndal på väg mot Fairtrade City!

Nu har Majoritet Mölndal i kommunfullmäktige beslutat att Mölndal stad ska ansöka om att bli diplomerade som Fairtrade City. Diplomeringen riktas till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

För att kunna ansöka behövs en tydlig och mätbar politisk målsättning för stadens konsumtion av rättvist handlade produkter. Staden behöver också utse en samordnare och göra en inventering av hotell, restauranger, caféer och liknande som säljer Fairtrade-märkta produkter. För flera produkter ställer stadens organisation redan idag krav på Fairtrade eller liknande. Det rör sig bland annat om arbetskläder, livsmedel, snittblommor och kaffe.

När ärendet behandlades på kommunstyrelsen var det tydligt att den samlade oppositionen, Alliansen och SD, var helt ointresserade av frågan. Istället ville man verka för en rättvis handel genom befintliga strukturer. Hur detta skulle gå till var det ingen som berättade utan man nöjde sig med att yrka avslag.

När Mölndal diplomeras kan vi glädjande konstatera att vi är i gott sällskap. Tillsammans med städer som London, Bryssel, San Francisco, New Koforidua, Kumamoto, Wellington, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo gör vi skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom att välja Fairtrade och rättvis handel.

För dig som vill veta mer om Fairtrade City hittar du information här!

facebook Twitter Email