Visar alla poster med taggen:Fairtrade city

Mölndal på väg mot Fairtrade City

Mölndal på väg mot Fairtrade City!

Nu har Majoritet Mölndal i kommunfullmäktige beslutat att Mölndal stad ska ansöka om att bli diplomerade som Fairtrade City. Diplomeringen riktas till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

För att kunna ansöka behövs en tydlig och mätbar politisk målsättning för stadens konsumtion av rättvist handlade produkter. Staden behöver också utse en samordnare och göra en inventering av hotell, restauranger, caféer och liknande som säljer Fairtrade-märkta produkter. För flera produkter ställer stadens organisation redan idag krav på Fairtrade eller liknande. Det rör sig bland…

Läs mer
facebook Twitter Email