Mölndal stads fordonsflotta ska bli fossiloberoende

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal kommer att föreslå Kommunstyrelsen att man ska anta målsättningen om att nå en fossiloberoende fordonsflotta senast 2025.

Stadsledningsförvaltningen har efter beslut i Kommunstyrelsen tagit fram strategier, rapporter samt kostnader för omställningen. Ärendet är nu på väg tillbaka till Kommunstyrelsen. Totalt bedöms en övergång till en fossiloberoende fordonsflotta under de tre första åren innebära merkostnader på 2,4 miljoner årligen samt totalt 700.000 kr för installation av laddstolpar. Enligt stadsförvaltningens utredning är detta möjligt om man vidtar följande åtgärder:

  • Transportbehovet minskas
  • Fler tjänsteresor görs med gång, cykel och kollektivtrafik
  • Verksamheten ruttoptimerar och effektiviserar bilinnehavet
  • Fordon väljs som drivs med el, biogas eller biodiesel
  • En intern infrastruktur för elbilar byggs upp.

 
– Det är viktigt att driva på i dom här frågorna. Varje steg mot en bättre miljö och ett bättre klimat är jätteviktigt. Jag hoppas och tror att vi kommer att fortsätta med ytterligare offensiva åtgärder på miljöområdet, säger Marie Östh Karlsson, (S) Kommunstyrelsens ordförande.

facebook Twitter Email