Visar alla poster med taggen:Miljövänlig

Mölndal stads fordonsflotta ska bli fossiloberoende

Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal kommer att föreslå Kommunstyrelsen att man ska anta målsättningen om att nå en fossiloberoende fordonsflotta senast 2025.

Stadsledningsförvaltningen har efter beslut i Kommunstyrelsen tagit fram strategier, rapporter samt kostnader för omställningen. Ärendet är nu på väg tillbaka till Kommunstyrelsen. Totalt bedöms en övergång till en fossiloberoende fordonsflotta under de tre första åren innebära merkostnader på 2,4 miljoner årligen samt totalt 700.000 kr för installation av laddstolpar. Enligt stadsförvaltningens utredning är detta möjligt…

Läs mer
facebook Twitter Email