Reklamutskick till Mölndals Stad är rena slöseriet!

Mölndals Stads enheter och olika förvaltningar utsätts för en onödig miljöbelastning då stora mängder gratisreklam skickas ut och som måste hanteras av stadens anställda.

Ofta handlar det om reklam som inte efterfrågats eller är feladressad. Utskick kommer till anställda som slutat och till enheter som inte längre existerar. Detta innebär onödiga hanteringskostnader för stadens anställda i flera led, som hos budservice, administratörer och vaktmästeri.

Enligt stadens miljömål ska alla anställda ta ansvar för att minska uppkomsten av avfall. Miljömålen säger också att vi ska arbeta målmedvetet för att främja en hållbar utveckling.

Kåre Widenqvist, socialdemokratiska ledamot i Miljönämnden, föreslår nu att man ser över alla gratisutskick av reklam till stadens enheter samt att man utser någon ansvarig som kryssar ”Nix”, för att välja bort onödiga reklamutskick till stadens enheter och som återkopplar till de aktuella företagen som skickar reklamen.

– Idag kan man söka mycket information på nätet som man behöver och behovet av gratisreklam i pappersvariant är inte lika viktig. Det är ju ett enormt resursslöseri säger Kåre Widenqvist (S), ledamot i Miljönämnden.

facebook Twitter Email