Tack Elisabeth!

På Skolnämndens senaste sammanträde, den 10 maj, avtackades Skolchef Elisabeth Jacobsson.

Elisabeth Jacobsson började som skolchef i Mölndal under hösten 2012, hon efterträdde då Ing-Marie Rundvall. Elisabeth har jobbat som skolchef både under föregående mandatperiods majoritet och den nuvarande Majoritet Mölndal.

Elisabeth framhöll i sitt tacktal till nämnden fördelarna med att jobba i en politisk styrd organisation. Hon berättade också att hon tyckte att Mölndal har ett gott klimat mellan politiker och tjänstemän, något som man ska vara rädd om. Hon har alltid känt förtroendet och sa också att hon upplevde ett gott debatt- och diskussionsklimat.

Patrik Karlsson (S), nuvarande ordförande i Skolnämnden tackade Elisabeth och gjorde en liten exposé över förvaltningens senaste tre skolchefer. Patrik tackade Elisabeth för hennes insatser som skapat stabilitet både för nämnden och för förvaltning och verksamhet. Han önskade också Elisabeth en lycklig tid som nybliven pensionär.

En lite mera officiell avtackning från Mölndals stad, som är brukligt när förvaltningschefer slutar, är planerad till den 13 juni.

Rekrytering av ny skolchef pågår just nu för fullt och om planerna håller så kommer en ny skolchef vara på plats vid starten av höstterminen.

facebook Twitter Email