Utöka Toleransprojektet i Mölndal!

Socialdemokraterna vill utöka toleransprojektet i Mölndal som är en satsning för att motverka trakasserier och fördomar och för att öka toleransen och förståelsen för alla människors lika värde.

Toleransprojektet har pågått ett antal år och innehåller bland annat en resa till Polen och ett besök på koncentrationsläger med diskussioner och fördjupningar om människovärde, tolerans och främlingsfientlighet.

Toleransprojektet i Mölndal omfattar tre skolor just nu. Det är Skånhällaskolan, Sinntorpsskolan och Almåsskolan. Budget för Toleransprojektet är 900.000 kronor. Projektet finansieras ur Skolnämndens budget.

Vid flera tillfälle har fullmäktiges ledamöter och politiker i övrigt fått information från projektet. På resan som görs årligen brukar politiker delta, i år så deltog Lars Ramboldt (L) på resan, och han precis som de tidigare deltagande politikerna, vittnar om projektets betydelse och nytta.

Toleransprojektet är bra för att det på ett strukturerat sätt bidrar till att öka toleransen och sätter fokus på alla människors lika värde.

– Jag har bett skolförvaltningen beskriva vilka resursförstärkningar som behöver göras för att vi ska kunna utöka toleransprojektet att omfatta fler skolor i Mölndal. Min ambition är att få med denna satsning/prioritering i det budgetarbete som pågår just nu för att projektet ska kunna utökas under 2018, säger Patrik Karlsson (S), ordförande i Skolnämnden.

– Jag upplever att det finns en politisk samstämmighet i Skolnämnden om detta i dagsläget, hur det ser ut efter budgetprioriteringarna får vi se. Socialdemokraternas mål är att utöka toleransprojektet i Mölndal för att få fler elever att delta och jobba för ökad tolerans och därmed ett tryggare samhälle, avslutar Patrik.

facebook Twitter Email