Lärare

Vi ska gemensamt förbättra lärarnas arbetsmiljö!

Här följer Patrik Karlsson insändarsvar på Angelica Molanders insändare i Mölndals-Posten!

Jag delar Angelica Molanders, Lärarförbundet, uppfattning om att vi borde ha flera behöriga lärare i Mölndal. Nu är Mölndal inte unikt, utan problemet med obehöriga lärare delas av många kommuner i Sverige, det är mer eller mindre ett nationellt problem. Vi har fortfarande nära 90% behöriga lärare i Mölndal. Det betyder dock inte att vi inte ska försöka göra något åt det på lokal nivå.

Vi har ju gemensamt startat med att försöka identifiera varför det är så många lärare i Mölndal som känner att dom inte har tid för återhämtning i sitt jobb. Jag hoppas verkligen att vi kan få svar på den frågan. Det är ett litet steg på väg mot bättre arbetsmiljö i skolan.
Vi kommer behöva identifiera fler möjligheter till att förbättra arbetsmiljön. För mig är det viktigt att vi gör det tillsammans, så vi delar samma bild av vad som är problemet, och samma bild av vad som är rätt åtgärd. I det arbetet är även stadens HR avdelning en viktig aktör.

Låt oss med gemensamma ansträngningar gå vidare med det arbetet som påbörjas. Jag är övertygad om att bäst resultat nås om vi gör det tillsammans.

Patrik Karlsson (S)
Ordförande i skolnämnden

Här kan ni läsa Angelicas insändare i Mölndals-Posten

facebook Twitter Email