Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Mölndals Koldioxidbudget: BIFALL

Framför oss har vi en stor klimatutmaning som dagens generation måste hitta lösningen på. Allt för länge så har omställningen gått för långsamt och de åtgärder som krävs blir genomförda för sent. Det är dags att sätta igång med arbetet på riktigt för att kunna rädda vår planet.  Under hösten 2015 skedde något historiskt. Nästa…

Läs mer

Ungdomsfullmäktige stärker ungas inflytande

Under gårdagens kommunfullmäktige den 19 februari 2020 var det debatt om införandet av Mölndals ungdomsfullmäktige. Ett tydligt politiskt ställningstagande om att ungas röster och inflytande måste stärkas i vår kommun.   Den första januari i år blev FN:s barnkonvention blev till svensk lag. Det innebär att barn och ungas rätt i vårt samhälle har stärkt ytterligare…

Läs mer

När får vi ett hållbart byggande i Mölndal?

Enligt Boverket står bygg-och fastighetssektorn för en betydande del av samhällets klimatpåverkan. De inhemska utsläppen av växthusgaser inom sektorn var ca 11,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2015, vilket motsvarar ca 18 procent av Sveriges totala inhemska utsläpp. Regeringen har därför slagit fast att man vill öka byggandet av flerfamiljsbostäder i trä enligt Januariöverenskommelsen, för att…

Läs mer

Grön/Blå samverkan och Sverigedemokraterna valde att lägga ut Lackarebäcks äldreboende på entreprenad

Vård- och omsorgs förvaltningen kommer nu att hålla en upphandling. Då faktaunderlaget på Kommunstyrelsens sammanträde inte var tillräckligt för att vi skulle kunna ta ett informerat beslut ansåg vi att ärendet skulle återremitterats eller avslås. Då Grön/blå samverkan tillsammans med SD och trots brist på faktaunderlag biföll förslaget reserverade vi oss mot detta.   Det…

Läs mer
facebook Twitter Email