Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Kan Hällesåker utvecklas som en tätort i Mölndal?

Vi tror att Hällesåker gynnas av en ökad bebyggelse med fler bostäder. Detta i sin tur drar med sig ökad kommunal service och ger möjlighet och underlag till fler verksamhetsetableringar.

Vi vill titta på hur man kan utveckla Hällesåker som en mindre tätort i Mölndal tillsammans med de boende och de som är intresserade av stadsutvecklingsfrågor. Den 28 mars kl.18.00 bjuder vi Socialdemokrater in till ett möte i Hällesåkersgården för alla intresserade. Vi vill ha en dialog om hur framtidens Hällesåker kan se ut. På…

Läs mer

GRYS kan få ett längre avtal!

Ridklubben GRYS på Gunnebo har idag ett ettårsavtal, nu är Socialdemokraterna och Majoritet Mölndal beredda att skriva ett längre avtal.


Anledningen är att man inte nu ser något som står i konflikt med ridklubbens möjligheter att vara kvar. En annan orsak till att ett längre avtal är att förorda är att det också krävs investeringar på området där klubben har sin verksamhet. – Det innebär att ridverksamheten på Gunnebo för närvarande kan bli kvar och…

Läs mer

8 898 familjer i Mölndal får idag höjt barnbidrag utbetalat!

Nu höjs barnbidraget med 200 kronor. Det innebär ett extra tillskott i vardagen och en tryggare ekonomi för 8 898 familjer i Mölndal.

Sverige ska vara ett ledande välfärdsland där alla barn får växa upp i trygghet. Inget barn väljer sina föräldrar, men alla ska ha rätt till en bra uppväxt. Så är det inte idag. Om vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential, behövs satsningar för att trygga alla barns uppväxt. Under 1900-talet gjordes stora…

Läs mer

Socialdemokraternas fullmäktigelista i Mölndal fastställd!

Ung SSU:are tar plats på listan, ersätter en av Socialdemokraternas verkliga veteraner, Ralf Lorentzon, 79 år, som i ett varmt tal på årsmötet ställde sin plats till förfogande för yngre krafter. Jacob Wihlborg, 19 år, är ordförande för SSU Mölndal.

Socialdemokraterna i Mölndal har nu antagit sin lista till fullmäktige för höstens val. Den antogs på Arbetarekommunens årsmöte den 16 mars. Listan toppas av Marie Östh Karlsson som idag är Kommunstyrelsens ordförande. Värt att notera är att SSU ordföranden i Mölndal, Jacob Wihlborg finns på en ordinarie plats nr 16. Han har ersatt Ralf Lorentzon…

Läs mer
facebook Twitter Email