Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Första maj på SVT Forum

   

Läs mer

Från oss alla, Till oss alla Tillsammans i en svår tid

Läs mer

Mölndals Koldioxidbudget: BIFALL

Framför oss har vi en stor klimatutmaning som dagens generation måste hitta lösningen på. Allt för länge så har omställningen gått för långsamt och de åtgärder som krävs blir genomförda för sent. Det är dags att sätta igång med arbetet på riktigt för att kunna rädda vår planet.  Under hösten 2015 skedde något historiskt. Nästa…

Läs mer

Ungdomsfullmäktige stärker ungas inflytande

Under gårdagens kommunfullmäktige den 19 februari 2020 var det debatt om införandet av Mölndals ungdomsfullmäktige. Ett tydligt politiskt ställningstagande om att ungas röster och inflytande måste stärkas i vår kommun.   Den första januari i år blev FN:s barnkonvention blev till svensk lag. Det innebär att barn och ungas rätt i vårt samhälle har stärkt ytterligare…

Läs mer
facebook Twitter Email