Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Kallelse till digitalt medlemsmöte i Mölndals Arbetarekommun

Måndagen den 7 december 2020, kl 18.30 i Zoom På grund av den rådande situationen har vi i Socialdemokraterna Mölndal beslutat att genomföra medlemsmötet helt digitalt. Vi beklagar att vi inte kan hålla ett fysiskt möte. Men allra mest beklagar vi givetvis att covid-19 fortsätter att härja vår värld och våra liv. Då vi har…

Läs mer

Nu måste vårdpersonalen prioriteras i budget!

Vi socialdemokrater tycker att det är hög tid att Västra Götalandsregionen lever upp till sitt mål, att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Ska regionen klara av att ge människor den vård de behöver och har rätt till krävs att vi har tillräckligt med kvalificerad personal som kan och vill jobba i regionen. Då krävs det…

Läs mer

Även detta år har vi Socialdemokraterer fokus på skolan

Precis som förra året så vill vi Socialdemokrater satsa på skolan. Barn, elever och personal. Personaltätheten är låg och grupperna är stora. Klasserna i skolan måste minskas. Vår personal är grunden till verksamheten. Då blir arbetsmiljön mycket viktig. Vi vill leverera kvalitet till våra unga medborgare. Barn och elever ska ha en trygg och lärorik…

Läs mer

Nu ska de unga med: vägen till åldersinkludering

I helgen genomfördes Göteborgsområdets höstmöte där bland annat verksamhetsplanen för 2021 antogs. Från ett ungt perspektiv skulle jag ändå säga att jag är positiv. Ett stort fokus på dagen och verksamhetsplanen var hur vi behandlar och får fler unga till organisationen. Ett annat fokus var sociala medier och att vara moderna och aktiva i dagens…

Läs mer
facebook Twitter Email