Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Ny styrelse för kvinnoklubben Mabel

Kvinnoklubben Mabel är den socialdemokratiska kvinnoklubben i Mölndal. Styrelsen består av: Ordförande : Elisabeth Andersson Sekreterare: Marie-Louise Lindholm Kassör: Dunya Hermies Dawood Studieorganisatör. Samira Zair Klubben träffas och diskuterar viktiga politiska frågor som rör kvinnor i Mölndal och i vår region. Vi har också samarbete med andra kvinnoklubbar i vårt distrikt och andra kommuner. Vi…

Läs mer

S-Veternanerna möte

Du är hjärtligt välkommen till Veteranerna torsdag den 14 mars kl. 10.30Lokal Kvarnen plan 1 i Folkets HusVi diskuterar några av förslagen i Januariöverenskommelsen: Punkt 7 Bättre villkor för pensionärer, punkt 14 Kunskapslyft, punkt 45 Flyttskatten m.fl. Skall vi starta en läsecirkel?  Delar ur boken Marknadens tyranni av Björn Elmbrant EU-valet i maj – hur…

Läs mer

De stora besparingskraven som hänger över skolan oroar väl de flesta. Men vad gör vi?

En prognos på -15 milj ligger nu som en dimma över skolans verksamheter. Lärare, föräldrar, barn och vi politiker är oroade. Och det med rätta. Orsakerna till den uppkomna situationen är flera. En del av verksamheterna har inte kunnat hålla den budget som lagts och måste nu göra besparingar. En del mycket kännbara. Vi har…

Läs mer

Inför årsmötet

Nedan hittar ni kallelse och information kring årsmötet. Glöm inte att nominera till styrelsen, revisionen och valberedningen samt att skicka in motioner om era framtidsfrågor.
Läs mer
facebook Twitter Email