Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Aylin från Mölndal till Riksdagen!

Aylin Fazelian från Mölndal är föreslagen som riksdagsledamot på Socialdemokraternas riksdagslista från Göteborgsområdets partidistrikt. Aylin är föreslagen på andra plats på listan efter Kenneth G Forslund. Håller valberedningens förslag så kommer Aylin att ta plats i Sveriges Riksdag efter valet i höst. Riksdagslistan fastställs den 8 april.

Läs mer om Aylin här: Mitt namn är Aylin Fazelian, jag är 26 år gammal och bor i Mölndal tillsammans med min sambo. I höstas avslutade jag mina studier i Masterprogrammet för Europastudier vid Göteborgs universitet och har därefter arbetat för en miljöorganisation. Mina studier och mitt arbete har breddat min omvärldskunskap och gett mig…

Läs mer

Trovärdig blir den som agerar utifrån sin övertygelse!

Patrik Karlsson reflekterar över Kent Forséns insändare i Mölndals-Posten gällande KD med rubriken ”Floskler som saknar trovärdighet”

KD får naturligtvis svara för sig själva, men jag måste ändå få reflektera över den insändare i Mölndals-Posten (29 januari på webben) som är signerad av Kent Forsén med rubriken ”Floskler som saknar trovärdighet”. I den insändaren kastar sig Kent över KD och anser att deras ställningstagande att samarbeta med de rödgröna efter valet gjorde…

Läs mer

Smygstart av Styr & Ställ i Mölndal

Äntligen dags för hyrcykelsystem i Mölndal. Peter Berg Johnson (KD) ordförande i Tekniska nämnden meddelar nu att starten sker redan 2018.

Efter många om och men så kommer Mölndal under 2018 få en lightversion av ett hyrcykelsystem. Det innebär att Mölndal får ett eget system med cirka 30 cyklar stationerade i Åbro, Mölndal Centrum och Krokslätt. Systemet är temporärt och inte kompatibelt med Göteborgs hyrcykelsystem. Ambitionen är att Mölndal 2020 kommer att ansluta sig till Göteborgs…

Läs mer

Statlig myndighet till Mölndal!

Regeringen har beslutat att lokalisera en del av Arbetsmiljöverket till Mölndal senast den 31 maj 2019. Beslutet avser myndighetens arbete mot osund konkurrens och omfattar ca 25 årsarbetskrafter.  

Regeringens argument är att hela Sverige ska hålla ihop. Alla delar i vårt land har betydelse och regeringen är fast besluten att våra gemensamma investeringar ska komma alla till gagn, oavsett var man bor i Sverige. Det gäller investeringar i välfärd, trygghet och miljö. Men också i den statliga närvaron. Ingen ska känna sig övergiven…

Läs mer
facebook Twitter Email