Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Hösten med S-Veteranerna

Vi S-veteraner engagerar oss gärna i många politiska frågor. Nu i år är det många stora olösta problem som gäller oss äldre. Vi vill därför i höst bjuda in till några möten för att diskutera just dessa. Huvudrubriken blir: Har vi råd med Framtiden? Magdalena Andersson tog upp frågan i Almedalen i år. Hur klarar…

Läs mer

Svensk demokrati mitt i Almedalen

Sveriges demokrati fyller 100 år. Mellan 1918 och 1922 antogs ett flertal viktiga beslut och reformer, vilka bidrog till att vi i Sverige idag har en allmän och lika rösträtt. Det har varit en lång demokratisk process vilken drivits av flera starka människor, bland annat gotländskan Carolina Benedicks Bruce, som kämpade för den kvinnliga rösträtten,…

Läs mer

Socialdemokraternas budgetkappa

Mölndal är i stark utveckling. Satsning på stadsplanering och näringsliv har genomförts på ett sätt som gjort att Mölndal verkligen satts på kartan. Många arbetsplatser har tillförts oss. Likaså har invånarantalet ökat kraftigt. Med ett flertal silverplaceringar i nationella rankingar kan vi med glädje se att Mölndal på allvar är en av de stora bitarna…

Läs mer

Kommunalråd i Mölndal

En av våra sista delar i serien om att vara politiker i Mölndal: Pernilla Övermark

Jag vill att alla ska veta… Vi politiker får ofta höra att vi inte är förankrade i verkligheten. Och att vi inte vet hur det är och hur andra har det. Vi skor oss på andras bekostnad och politikerföraktet sprider sig. Jag måste nu få berätta att de flesta politiker är fritidspolitiker. En fritidspolitiker arbetar…

Läs mer
facebook Twitter Email