Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.


18 656 647 kronor i byggbonus till Mölndal

Nu är årets byggbonus fördelad. Mölndal får lite drygt 18,6 miljoner kronor, tredjen mest i Västsverige.

Förra året fick Mölndal drygt 28 miljoner kronor. den summan blir i år mindre eftersom fler kommuner är med och delar på pengarna. Bonusen för i år ska finansiera byggstarten av 915 nya bostäder i Mölndal under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017. För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland…

Läs mer

Han är med och tar ny modell till Mölndal!

Social- och Arbetsmarknadsnämnden där Bernt A Runberg (S) är ordförande arbetar för att införa ”Trelleborgsmodellen”. Modellen är ett arbetssätt som innebär att man kommer att fokusera på att fler människor kommer ut i arbetslivet och inte stannar i ett försörjningsstödsberoende i Mölndal.

Social- och Arbetsmarknadsnämnden kommer att anpassa den utifrån våra de lokal förutsättningar som finns i Mölndal. I dag tar det för en sökande upp till tre veckor innan han eller hon får ett svar på sin ansökan, vilket är en lång tid. Nu kommer nämnden och förvaltningen att digitalisera verksamheten via ett nytt system som…

Läs mer

Ny sporthall i Lindome får eget möte!

Tisdag den 21 november är det ett informationsmöte om den nya sporthallen i Lindome.

Mötet som hålls i Almåsskolan startar klockan 18.00. Inbjudan riktar sig till samtliga som är intresserade, men självklart hoppas man få många representanter från framtida brukare, det vill säga föreningslivet. Förutom tjänstemän från Kultur & Fritidsförvaltningen så kommer representanter för SKANSKA att berätta fakta om den nya hallen samt ge en helhetsbild av projektet. Mötet…

Läs mer

Ove svarar ”En förbannad anhörig”! Det är behovet som styr.

Ove Dröscher deltar med insändarsvar i Mölndals-Posten. Denna vecka är det svar till "en förbannad anhörig" som frågar om det är behovet eller pengarna som styr inom Vård- och Omsorgsnämnden. Skribenten tolkar det som att kommunen centralt gått in och styrt hur många insatstimmar som ska beviljas, och inte de äldres behov. Läs Ove Dröschers svar här:

Svar till ”en förbannad anhörig” Jo, det är biståndsbedömarna som bedömer insatserna. Dessa är dessutom frikopplade från budgetansvar och ska bedöma utan hänsyn till kostnad. Som jag skrev i min förra insändare har biståndet ökat de sista två åren per brukare som beviljats bistånd. Att det är 100 färre brukare handlar om hur många som…

Läs mer
facebook Twitter Email