Aktuellt

Utdelning av Elandermedaljen

Idag har två av våra trogna kamrater förärats med Tage Erlanders hedersmedalj, Bengt Odlöw och Ralf Lorentzon. Medaljen delas ut till nominerade som verkat för partiet i minst 30 år,vilket de båda kamraterna har gjort med råge. Många är de roller och uppdrag som dessa två kamrater axlat. Med stolthet fick vi äran att dela…

Läs mer

Vårdöverenskommelsen (VÖK) 2020

Varje år tar politiken ställning till vårdöverenskommelser, så kallad VÖK. Då fattar man beslut om vården för kommande år. Den 5 och 6 oktober är det dags att fatta beslut i Göteborgsnämnden samt i den Västra sjukvårdsnämnden. Vi socialdemokraterna kommer att avstå att rösta av följande skäl: Processen kring vårdöverenskommelserna för 2021 har varit besvärlig,…

Läs mer

SD-politiker borde ta avstånd från Mellbin

I fredags strejkade elever från ÅK 5 i Fässbergsskolan för klimatet. Att ungdomar tar ställning i samhällfrågor anser vi, är både viktigt och nödvändigt. I dagsläge finns inga forum i Mölndal där politiken och ungdomar kan mötas. Strejken som eleverna genomförde var ett sätt att säga ifrån, ett sätt att säga sitt. Det är för…

Läs mer

Äldredagen 2020

FN:s internationella dag för äldre! Idag är det internationella dagen för äldre. I ljuset av pandemin uppmärksammar FN våra äldres levnadsvillkor och hälsa. De som har byggt vårt land och har lagt grunden för vårt samhällsbygge. Nu är det dags att bygga ett bättre och tryggare samhälle för alla äldre.

Läs mer
facebook Twitter Email