Aktuellt

Mölndal kan bättre!

Socialdemokraterna i Mölndals valmanifest 2022 - 2026

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal, alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Oavsett vem du är som person eller vilken bakgrund du har ska du ha lika möjligheter att lyckas i livet. Du ska kunna känna dig trygg…

Läs mer

Sänkta föreningsbidrag rimmar inte med en framgångskommun!

Mölndal har alltid varit en stad som värnat föreningslivet. Vi har sett våra föreningar som en stolthet. Inte som en börda! Jag har, under lång tid, personligen och på nära håll sett vad föreningslivet bidragit med. Våra ideellt arbetande ledare kämpar och sliter för att våra barn och unga ska få möjlighet till en god…

Läs mer

Skolan i fokus under riksdagsbesöket

Förra veckan fick Mölndal riksdagsbesök. Aylin Fazelian och Joakim Järrebring gjorde besök för att kolla på Mölndals utbildningsorganisation och förvaltning. Tillsammans med representanter från utbildningsnämnden, utbildningsfrövaltningen och Socialdemokraterna Mölndal fick de se bland annat Franklins gymnasium som tillsammans med sitt samarbete med Astra Zeneca är en av de mest sökta gymnasieskolorna i göteborgsregionen (GR). Under…

Läs mer
facebook Twitter Email