Visar alla poster med taggen:Elpida Georgitsi

Vi måste sätta stopp för främlingsfientligheten

I vårt samhälle ser vi en allt mer växande främlingsfientlighet, i skolorna och samhället i stort. Under de senaste åren har vi sett en samhällsutveckling som går i helt fel riktning. Främlingsfientligheten ökar och det är skrämmande. Skrämmande är det också att denna fientlighet också ökar bland våra unga. På skolor utsätts unga för hot,…

Läs mer

Ungdomsfullmäktige stärker ungas inflytande

Under gårdagens kommunfullmäktige den 19 februari 2020 var det debatt om införandet av Mölndals ungdomsfullmäktige. Ett tydligt politiskt ställningstagande om att ungas röster och inflytande måste stärkas i vår kommun.   Den första januari i år blev FN:s barnkonvention blev till svensk lag. Det innebär att barn och ungas rätt i vårt samhälle har stärkt ytterligare…

Läs mer

Politik är att se helheten och jobba med delar!

Som politiker så inser man snabbt att det är helheten som är viktig, men man måste koncentrera sig på de olika delarna för att få helheten att fungera. En del som jag brinner lite extra för är hur Mölndals stad fungerar som arbetsgivare.

I staden har vi cirka 5 000 anställda. Det är vi politiker som beslutar budget och därmed bär ansvaret för verksamheterna. För mig är det viktigt att stadens anställda mår bra på arbetsplatsen och har en bra arbetsmiljö. Klarar vi det så kommer också de anställda att rekommendera staden som arbetsgivare. Men hur kommer man…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterar nya namn till Kommunstyrelsen i Mölndal

Socialdemokraterna fastställde i söndags de namn som kandiderar till Kommunstyrelsen den kommande mandatperioden. Elpida Georgitsi är en av de nya på listan.

På listan, som omfattar tio namn, så hittar vi tre nya som gör premiär på listan. På plats nummer sju står Elpida Georgitsi, Elpida är idag gruppledare i Miljönämnden för Socialdemokraterna, hon sitter i fullmäktige och jobbar till vardags på Kommunal. På plats nummer nio återfinns shahla Alamshahi som idag är gruppledare i Tekniska nämnden…

Läs mer
facebook Twitter Email