Dimman lättar, Glenn G!

"Socialdemokraterna borde fokusera mer på att söka konstruktiva lösningar än att tillämpa härskartekniker och skapa dimridåer." Så avslutas det blogginlägg som finns på Liberalernas Glenn Grimhages blogg, GlennG.

I inlägget så anser Glenn Grimhage (L) att han blivit utsatt för härskarteknik och att han blivit kallad opportunistisk, trots att han bara vill värna demokratin och drivs av sitt engagemang! Låt mig då säga att jag är glad över Glenns, och alla andra medborgares, politiska engagemang. Men att bli kallad opportunistisk får man tåla som politiker, det hör liksom till det politiska landskapet.

I sin text så hänvisar Glenn till ett 21 år gammalt beslut som kommunfullmäktige tog om att placera en manege och hästverksamhet på Gunnebo. Socialdemokraterna var vid den här tiden inte förtjusta i det förslaget och röstade emot. Jag var med, även om jag inte minns själva tillfället. För er som läser Glenns text om detta är jag där kallad ”Skribenten”, av någon märklig anledning?

Beslutet för 21 år sen vann laga kraft och Socialdemokraterna fann sig i detta och har sedan dess gjort vad man kunnat för att ridverksamheten på Gunnebo ska fungera. Det är väl ingen som på allvar tror att det är på grund av ett 21 år gammalt fullmäktigebeslut som frågan om GRYS verksamhet på Gunnebo idag fått strålkastarljuset på sig? Om det är så, så kan jag lugna er med att det har inte alls med det att göra! Det som hände 1995 är ”glömt och förlåtet” för länge sen.

Skandal är det epitet som Glenn kallar det faktum att det finns minnesanteckningar som innehåller ordet beslut. Låt mig då stilla Glenns oro över detta. Att det i minnesanteckningar skrivs ”att man beslutar något” är inte detsamma som ett protokollfört beslut fattat av en nämnd eller styrelse. Det är jag överens med Glenn om, det är dessutom något som revisorerna också är på det klara med. Och en skandal är det ju rätt långt ifrån!

Nåväl, det förekommer en hel del andra påståenden i den texten också. Men för att återkomma till själva sakfrågan om GRYS framtid så kan jag nu konstatera att ett avtal för 2017 nu finns på plats och konstruktiva diskussioner för 2018 och framåt pågår.

Som jag tidigare skrivit så är det är viktigt att framhålla att det är flera parter i detta. Mölndals stad som representeras både av Gunnebo Slott & Trädgårdar AB och Kultur- och Fritidsnämnden samt GRYS! Här finns det olika uppfattningar och självklart olika intressen. Om vi nu lyfter blicken till rubriken för Glenn Grimhages (L) inlägg som lyder ”Härskarteknik och dimridåer” så kan jag glädjande meddela Glenn att nu lättar dimman!

Avtal på plats för 2017! Förhandlingar diskussioner pågår för en långsiktig lösning! Protokoll är protokoll! Minnesanteckningar är minnesanteckningar och ingen skandal!

Jag hoppas att man snart har en lösning på plats för ridverksamheten. Den förhoppningen tror jag till och med att Glenn Grimhage (L) kan hålla med mig om? Glenn verkar ju ha god kunskap om verksamheten och borde kunna bidra med kreativa lösningar istället för att fokusera på vad som hände för 21 år sen, eller de eventuella ”felskrivningar” som kan finnas i minnesanteckningar från arbetsgrupper!

Patrik Karlsson (S)

facebook Twitter Email