Rasha Riad Sandén

Gå en medlemsutbildning!

Rasha Riad Sandén och Jan-Erik Lindström är studieorganisatörer i Mölndals Arbetarekommun. Rasha är mycket positiv till att partiet nu tagit fram studiematerialet på arabiska.

Studiematerialet och studiehandledningen till medlemsutbildning steg 1 och steg 2 på arabiska nu är reviderat och kvalitetssäkrat och ligger på studieportalen. Du hittar det här: Studiematerial på Arabiska Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag. Utbildningarna ska…

Läs mer
Mölndal på väg mot Fairtrade City

Mölndal på väg mot Fairtrade City!

Nu har Majoritet Mölndal i kommunfullmäktige beslutat att Mölndal stad ska ansöka om att bli diplomerade som Fairtrade City. Diplomeringen riktas till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

För att kunna ansöka behövs en tydlig och mätbar politisk målsättning för stadens konsumtion av rättvist handlade produkter. Staden behöver också utse en samordnare och göra en inventering av hotell, restauranger, caféer och liknande som säljer Fairtrade-märkta produkter. För flera produkter ställer stadens organisation redan idag krav på Fairtrade eller liknande. Det rör sig bland…

Läs mer
Papperstidning

Papperstidningen Ny Tid Göteborgsområdet läggs ner!

Veckans utgåva av tidningen Ny Tid Göteborgsområdet är den sista som ges ut. Från och med nästa vecka utökas Aktuellt i Politiken med fler sidor som särskilt bevakar Göteborgsområdet. Samma sak gäller för Stockholmstidningen.

Beslutet är en del i förändringen med att utveckla Aktuellt i Politiken, både som prenumererad tidning och på nätet. För att göra detta måste prioriteringar och inte minst måste en omfattande digitalisering ske. Tidningen kommer att få ny formgivning och ny webb inför partikongressen och målet är att den digitala spridningen ska öka. På Aktuellt…

Läs mer
Aylin och Tomas

Aylin och Tomas till kongressen!

Aylin Fazelian och Tomas Angervik, båda från Mölndal, är kongressombud på den stora Socialdemokratiska kongressen i Göteborg den 8-12 april.

Det är fantastiskt roligt att två mölndalsbor finns med bland kongressen 350 ombud. Har du några synpunkter eller frågor till till Aylin eller Tomas så kan du maila till dom. Tomas Angervik Aylin Fazelian På kongressen ska nya politiska riktlinjer ska antas och närmare 2000 motioner behandlas. Vi ska ge svar på de samhällsproblem som…

Läs mer
facebook Twitter Email