Bert Karlsson ser campingpotential i Lindome

Bernt Runberg (S) motionerade för flera år sen om att anlägga en ny campingplats i Mölndal. Utredningen har gått långsamt. Men nu verkar det som det möjligen lättar lite.

Planeringsutskottet ordförande, Stefan Gustafsson (S) och Bernt Runberg besökte tillsammans Ursands Camping i Vänersborg som ägs och drivs av entreprenören Bert Karlsson. Det de såg och hörde var mycket spännande om campingens utveckling till vad den är i dag och hur den kommer att utvecklas. Bert berättade om sina planer. Bert såg också stora utvecklingsmöjligheter…

Läs mer
Tomas Angervik

Inspirerande träff med elevrådsrepresentanter i Mölndal

Tomas Angervik, skriver om ett inspirerande möte med elevråden i Mölndal. Tomas är sedan några månader tillbaka ordförande i Skolnämnden i Mölndal för Socialdemokraterna. Tomas har också uppdrag i Västra Götalandsregionens Hälsa- och Sjukvårdsnänmnd för Socialdemokraterna samt en del uppdrag inom partiet, inte minst som valledare i Mölndals Arbetarekommun.

Idag fick jag möjligheten att i min roll som ordförande för skolnämnden i Mölndal stad att besöka stadens samlade elevråd. Mötet var en första träff i hur man kan utveckla elevråden och öka inflytande och delaktighet. Det var både kommunala och fristående skolor som deltog i processen. Tanken är att eleverna ska komma närmare beslutsfattare…

Läs mer
Tomas Eneroth

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besöker Mölndal

På tisdag den 3 oktober besöker Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, Mölndal och Forsåkersområdet. Syftet med besöket är att göra ministern uppmärksam på det behov av utbyggd infrastruktur som krävs för att Mölndal ska kunna fortsätta utvecklas i den takt som nu sker. Inte minst ska järnvägens dragning mellan Göteborg och Borås diskuteras. 

Vi ser ju det som en självklarhet att den ska passera Mölndal som i övrigt utgör en stor kollektivtrafikknutpunkt. Det är också viktigt att påtala vikten av att Trafikverkets planering ibland hämmar stadsutvecklingen eftersom den ständigt drar ut på tiden. Vid mötet deltar Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Björn Marklund, stadsbyggnadschef, Patrik Karlsson (S):…

Läs mer
facebook Twitter Email