Visar alla poster med taggen:Pernilla Övermark

Pernilla Övermark, ordförande

Världen har kommit till Mölndal!

Folkhälsorådet bjöd, under hållbarhetsveckan, in Hans Abrahamsson som är docent i Freds- och utvecklingsforskning från Göteborgs Universitet, institutionen för Globala studier. Han var tidigare gästprofessor i Globala politiska studier vid Malmö högskola.

Nu hade vi alltså här i Mölndal förmånen att få lyssna till Hans smittande, entusiasm och engagerande föredragning kring samhällsutvecklingens värdegrunder i ett idéhistoriskt perspektiv. ”Vår tids samhällsomdaning” Den stora omdaningen i vår tid är tre processer i samverkan som flätar ihop det lokala med det globala. Tre flytande signifikanter i samhällsutvecklingens värdegrunder är Säkerhet/Trygghet,…

Läs mer
Pernilla Övermark, ordförande

Bli politiker du också!

Engagera dig politiskt, ta på dig ett förtroendeuppdrag, var med att utveckla samhället. Pernilla Övermark uppmanar till engagemang!

När jag möter nya medlemmar får jag ofta frågan ”Hur kan jag engagera mig?” Svaret blir att engagemanget kan handla allt från att vara stödmedlem, funktionär på medlemsmöte till att bli statsminister. Vi har många olika skeden i våra liv. Och vi kan engagera oss olika mycket. Skola, jobb, barnaår och mycket mer. Det avgör…

Läs mer

Jesus – den förste socialisten?

Socialdemokraterna önskar alla en glad påsk. Här med en text från ordförande Pernilla Övermark!

Historien om mannen från Nasaret är fascinerande. Detta var inte alls någon övermänniska. Utan en vanlig man. En ärlig man. Med stor empati och kärlek för mänskligheten. Och kanske var han vår tidigaste och mest kända socialist? Man kan fortfarande fascineras över berättelsen om den osjälviska mannen som gav hela sin tid och själ åt…

Läs mer
Pernilla Övermark

Nej, vi har inte längre dålig hygien, pest, digerdöd och dåligt vatten.

I Sverige har vi arbetat med folkhälsofrågor sedan 1100-talet. Och vi har kommit oerhört långt. Nu sätter vi fokus på framtiden och helt andra frågor. En växande psykisk ohälsa talar sitt tydliga språk. Sjuktalen är höga. (Vi skulle behöva komma ner från dryga 10% till ca 7%)

Stressade föräldrar och unga kvinnor som inte ”håller ihop”. I stadens ”mål 2” finns de olika nämndernas mål kopplade till målet om hälsa och trygghet. Och det vi närmast måste fokusera på är insatser för kvinnors psykiska hälsa. Stadens ”mål 6” handlar om barns livsvillkor och skolgång. Och här är utmaningen de barn som inte klarar…

Läs mer
facebook Twitter Email