Visar alla poster med taggen:Västra Götalandsregionen

Framtidssatsningar och jämlikhet måste vara ledstjärnor i regionen

”Att utveckla dagfolkhögskolor och innovationscentra är satsningar som är viktiga för utveckling av både jämlikhet och framtid. Det är offensiva satsningar som vi socialdemokrater gör i vår budget, och som gynnar såväl stad som landsbygd, fattig och rik och regionen som helhet”.

Det menar Alex Bergström (S), regionråd, och Patrik Karlsson (S), andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, efter dagens budgetdebatt i regionfullmäktige om regionutveckling. – Arbetslösheten sjunker i Västra Götaland, men vi har fortfarande grupper som står utanför arbetsmarknaden. De måste rustas med kunskap. Där ser vi att folkbildning är avgörande. Vi vill därför starta dagfolkhögskolor runt…

Läs mer
Helen Eliasson

Viktiga beslut för framtidens vård

”Tänderna hör till kroppen och ska därför införlivas i sjukförsäkringen” – det uttrycktes i ett flertal motioner till den nyligen avslutade 39:e socialdemokratiska partikongressen, som hölls i Göteborg.

Inte minst fördes detta krav fram från västsvenska delegater, som genomgående gjorde mycket väl ifrån sig i talarstolen. Nu nådde vi inte ända fram denna gång. Kongressen beslutade att ”Dagens system behöver utredas för att närma sig hälso- och sjukvårdens system i syfta att gynna en regelbunden och förebyggande tandvård. Steg ska tas under nästa…

Läs mer
Helen Eliasson

Överskott på pengar – underskott på vård

”Det sticker i ögonen att vårdköerna har ökat samtidigt som regionen gör ett stort överskott under 2016 på nästan 1,6 miljarder kronor.” Ett uttalande man kan tro kommer från oss socialdemokrater. Men uttalandet kommer från revisionen i Västra Götalandsregionen, med anledning av årsredovisningen för 2016. 

Revisionens synpunkter går således hand i handske med den socialdemokratiska kritiken att det visar på en anmärkningsvärt bristande förmåga till insikt om det ansvar en politisk ledning i landets näst största region har att förvalta. God ekonomisk hushållning handlar inte bara om ekonomisk balans, utan även om en verksamhet som levererar det som förväntas. Såväl…

Läs mer
facebook Twitter Email