Vi måste införa fria arbetskläder och arbetsskor i Mölndal!

(S) vill införa fria arbetskläder och arbetsskor till de som behöver i Mölndals stad

Det är inte en dag försent att se över vilka yrkesgrupper inom Mölndals stad har behov av fria arbetskläder och fria arbetsskor. Det handlar om rätt förutsättningar i arbetslivet, om jämställdhet, om arbetsmiljön och inte minst om smittrisker på arbetsplatsen. Fria arbetskläder och arbetsskor är en långsiktig investering för vår personal och för staden som arbetsgivare.  

Vi socialdemokrater har lagt en motion om att se över vilka yrkesgrupper är i behov. Svaret från staden är positiv, men det verkar stoppas från nuvarande majoritet då de menar på att frågan inte berör staden utan varje förvaltning få ansvara själva. Detta är en fälla. En fälla som drabbar vår anställda som i majoritetet är kvinnor. Mölndals stad är arbetsgivaren och har ansvar.

Vi pratar om att göra fler yrken attraktiva, att arbeta för en sund arbetsmiljö och för att ha jämställda villkor på arbetsplatserna. Fria arbetskläder och arbetsskor till de som behöver det är en av många insatser som behöver göras för att komma åt de utmaningar vi har.

Frågan avgörs i Kommunfullmäktige.

Elpida Georgitsi (S)

facebook Twitter Email