1 maj 2020

Läs mer

Första maj på SVT Forum

   

Läs mer

Från oss alla, Till oss alla Tillsammans i en svår tid

Läs mer

Mölndals Koldioxidbudget: BIFALL

Framför oss har vi en stor klimatutmaning som dagens generation måste hitta lösningen på. Allt för länge så har omställningen gått för långsamt och de åtgärder som krävs blir genomförda för sent. Det är dags att sätta igång med arbetet på riktigt för att kunna rädda vår planet.  Under hösten 2015 skedde något historiskt. Nästa…

Läs mer
facebook Twitter Email