Socialdemokraterna Mölndal

en bästa lokala politiska organisationen i Mölndal. Lokal politik när den är som bäst.

Ombud distriktskongress 2017

Distriktskongressen för vårt nya partidistrikte, Göteborgsområdets Socialdemokratiska Partidistrikt, äger rum i Trollhättan den 1 april 2017.

Följande ombud har valts för att representera Mölndals Arbetarekommun vid distriktskongressen och partidistriktets höstmöte 2017. Marie Östh Karlsson Pernilla övermark Tomas Angervik Stefan Gustafsson Bernt Runberg Elpida Georgitsi Ove Dröscher Rasha Riad Sanden Lennart Wallensäter Jonny Blomgren ERSÄTTARE Hasse Nygren Kåre Widenqvist Therese Aronius Royne Borgvall Magnus Ahlberg Sarah Hallin Marita Gustafsson Harri Ikonen Jan-Erik…

Läs mer

Glenn Grimhage (L) – Hästens bäste vän?

Sällan har väl opportunismens stjärna lyst så klart som när Glenn Grimhage (L) säger sig ha alla lösningarna på ridverksamheten på Gunnebo. Frågan är, kan det verkligen vara så? Nej! Självklart inte. Glenn bygger sina påståenden och lösningar på delvis felaktiga uppgifter och lösryckta citat. Allt enligt den opportunistiska regelboken.

Ett av Glenn Grimhages (L) knep är att prata om minnesanteckningar från ett arbetsmöte som om de vore beslutade och utgjorde ett protokoll. Så är det inte. Det är stödanteckningar från ett möte för att man, just det, ska minnas vad som sades på mötet. Han försöker dessutom sig på det gamla tricket att utmåla…

Läs mer
facebook Twitter Email