Socialdemokraterna i Mölndal kräver ett stopp för utvisningarna till Afghanistan.

Styrelsen för Socialdemokraterna i Mölndal har antagit följande uttalande:

Att utvisa unga till Afghanistan måste upphöra! Afghanistan är inget säkert land. Vi kan tvista huruvida ungdomarna är 18 år eller inte, men alla som känner en tonåring vet att det inte sker mirakel på natten mot 18 år. De är fortfarande unga som behöver råd och stöd. En del av dem som utvisas nu…

Läs mer

Nomineringsstopp till riksdag, region, kommun!

Följande nomineringsstopp gäller för de olika valen. 29 oktober 2017. Nomineringar till Riksdagskandidater och Regionfullmäktigekandidater 26 november 2017. Nomineringar och motioner till Distriktskongressen. 31 januari 2018. Nomineringar till Kommunfullmäktigekandidater Nomineringsmöte kombineras med planeringsdag. Den 11 november 2017 kl.10.00 Lokal: Folkets, Mölndal. (Gäller ej Kommunfullmäktigekandidater som fastställs på årsmötet i mars 2018)

Läs mer
Pernilla Övermark, ordförande

Pernilla Övermark ny ordförande för Kultur & Fritid

På kommande fullmäktigemöte så kommer Pernilla Övermark att väljas in som ny ordförande för Kultur & Fritidsnämnden i Mölndal.

Pernilla Övermark kommer att ersätta Karin Vedlin som avsagt sig uppdraget med hänvisning till förändrade arbetsförhållande på sitt jobb. Pernilla Övermark är ordförande för Socialdemokraterna i Mölndal. Hon är också ordförande i Folkhälsorådet i Mölndal samt sitter i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Pernilla är 55 år och bor i Åby i Mölndal och hon jobbar inom…

Läs mer
facebook Twitter Email