Visar alla poster med taggen:Ove Dröscher

Ove Dröscher

Mölndal betalar cykelutmaning för sina anställda!

Mölndal bekostar deltagaravgiften för sina anställda i Cykelutmaningen 2017. Detta efter beslut i Arbetsgivar- och organisationsutskottet. En bra satsning menar Ove Dröscher (S), ordförande i utskottet.

Mölndals stad uppmuntrar nu till friskvårdsinsatser där medarbetarna använder arbetsresan för sin vardagsmotion. Det ger friskare medarbetare, samtidigt som Mölndals stad minskar miljöpåverkan och trängseln i trafiken Göteborgregionen. Cykelutmaningen syftar till att öka gång- och cykelresorna till och från arbetet. Ett deltagande i Cykelutmaningen kan också kopplas till KF-målen om en sänkt sjukfrånvaro med fokus…

Läs mer
Ove Dröscher

Mölndalsbostäder utpekade i tidningen Hem&Hyra!

I en artikel i tidningen Hem&Hyra pekas Mölndalsbostäder ut som ett av bolagen som brutit mot lagen och där ägaren, i det här fallet Mölndal stad plockat ut mer än vad som är lagligt. Hem&Hyra är Hyresgästföreningens medlemstidning.

I artikeln står följande att läsa: ”Ett bolag som gjort det till lite av en tradition att lämna över mer pengar än tillåtet är Mölndalsbostäder i Västra Götaland. I tio års tid har den allmännyttiga hyresvärden medvetet bidragit till att bryta mot lagen och även för räkenskapsåret 2015 står man i en helt egen klass….

Läs mer
Ove Dröscher

Sjukfrånvaro och timvikarier minskar inom Vård- och omsorg!

När man jämför första kvartalet 2017 med första kvartalet 2016 syns flera förbättringar inom Vård- och Omsorg.

Sjukfrånvaron minskar med 0,56 procentenheter till fortfarande höga 10,59% men det är ändå en tydlig minskning. Trots att antalet arbetade timmar har ökat så har antalet timmar utförda av timvikarier minskat med över 8000. Deltidstjänsterna har minskat med 3,6 procentenheter och den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med drygt en procentenhet. Nu är 55% heltidsanställda och…

Läs mer

Befarad besparing inom vård- och omsorg behövs inte!

I mars fick Vård- och Omsorgsförvaltningen ett uppdrag ifrån nämnden om att skyndsamt ta fram ett antal besparingsförslag. Detta på grund av att prognosen visade på ett underskott. Nu, en månad senare, visar prognosen på en så pass bra förbättring att några särskilda åtgärder för att få budgeten i balans i dagsläget inte längre behöver…

Läs mer
facebook Twitter Email