Visar alla poster med taggen:Ove Dröscher

Schemaläggning är ingen politisk fråga!

Ove Dröscher (S), ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden svarar på en insändare med rubriken ”Var är politikerna?” författad av signaturen ”USK” i Mölndals-Posten. ”USK” frågar var politikerna håller hus när det sker förändringar i scheman och arbetstider inom vård- och omsorg.

Det politiska ansvaret är i första hand gentemot medborgarna. Vilken vård och omsorg vi ska bedriva inom ramarna för den budget som fullmäktige gett oss. Inför 2018 har vi på grund av vikande skatteprognos inte fått full täckning från fullmäktige för pris- och lönehöjningar. Då behövs det en del förändringar i organisationens arbetssätt. Schemaläggning är…

Läs mer

Ove svarar ”En förbannad anhörig”! Det är behovet som styr.

Ove Dröscher deltar med insändarsvar i Mölndals-Posten. Denna vecka är det svar till "en förbannad anhörig" som frågar om det är behovet eller pengarna som styr inom Vård- och Omsorgsnämnden. Skribenten tolkar det som att kommunen centralt gått in och styrt hur många insatstimmar som ska beviljas, och inte de äldres behov. Läs Ove Dröschers svar här:

Svar till ”en förbannad anhörig” Jo, det är biståndsbedömarna som bedömer insatserna. Dessa är dessutom frikopplade från budgetansvar och ska bedöma utan hänsyn till kostnad. Som jag skrev i min förra insändare har biståndet ökat de sista två åren per brukare som beviljats bistånd. Att det är 100 färre brukare handlar om hur många som…

Läs mer

Nej till privatisering av Eklanda äldreboende!

Vård och omsorgsnämnden tog den 26 oktober beslut om att säga NEJ till M, C och L:s förslag att lägga ut Eklanda äldreboende på entreprenad. Majoriteten anser att detta skulle oroa personal och brukare.

Förslaget löd ”Alliansen föreslår att förvaltningen för Vård-och Omsorg förbereder att lägga ut Eklanda Äldreboende på entreprenad enligt LOU.” Vilket i och för sig är märkligt eftersom Alliansen i Mölndal har splittrats. Det var dock en majoritet av nämnden som tydligt sa nej till förslaget. Vi anser att våra äldreboenden ska drivas i offentlig och…

Läs mer
Ove Dröscher

Mölndal betalar cykelutmaning för sina anställda!

Mölndal bekostar deltagaravgiften för sina anställda i Cykelutmaningen 2017. Detta efter beslut i Arbetsgivar- och organisationsutskottet. En bra satsning menar Ove Dröscher (S), ordförande i utskottet.

Mölndals stad uppmuntrar nu till friskvårdsinsatser där medarbetarna använder arbetsresan för sin vardagsmotion. Det ger friskare medarbetare, samtidigt som Mölndals stad minskar miljöpåverkan och trängseln i trafiken Göteborgregionen. Cykelutmaningen syftar till att öka gång- och cykelresorna till och från arbetet. Ett deltagande i Cykelutmaningen kan också kopplas till KF-målen om en sänkt sjukfrånvaro med fokus…

Läs mer
facebook Twitter Email